Διεθνή Χρηματιστήρια


Το τμήμα διεθνών αγορών είναι υπεύθυνο για τη λήψη & διαβίβαση εντολών άλλα και το trading επί μετοχών και παραγώγων που διαπραγματεύονται σε αλλοδαπά χρηματιστήρια, κατά κύριο λόγο Euronext, Xetra, NYSE & Nasdaq, για λογαριασμό ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών.

  • Εκτός από την ελληνική και κυπριακή αγορά, η ΒΕΤΑ μέσω των μεγαλύτερων διεθνών οίκων, προσφέρει χρηματιστηριακές υπηρεσίες στις μεγαλύτερες διεθνώς Αγορές Μετοχών, Παραγώγων και Ομολόγων ανά τον κόσμο (Euronext, Xetra, NYSE , Nasdaqκλπ).
  • Από το 2011 η ΒΕΤΑ σε συνεργασία με χρηματιστηριακούς οίκους της Τουρκίας πραγματοποιεί συναλλαγές στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Το 2013 η αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης ξεπέρασε το 1 δις ευρώ για λογαριασμό των πελατών της ΒΕΤΑ.
  • Από το 2012 σε συνεργασία με το χρηματιστήριο Αθηνών η ΒΕΤΑ διενεργεί συναλλαγές στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια μετοχών της Αμερικής και της Ευρώπης μέσω του δικτύου XNET. Το XNET είναι ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβίβασης και εκτέλεσης συναλλαγών.