Προθεσμιακές Καταθέσεις


“Money never Sleeps”


  • Η ΒΕΤΑ δραστηριοποιείται ενεργά στην διαχείριση χρηματικών κεφαλαίων με σκοπό την υψηλότερη ανταπόδοση έχοντας παράλληλα διασφαλίσει το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο για τους πελάτες της.
  • Η εταιρεία διαχειρίζεται περίπου 30 εκ. ευρώ σε βραχυπρόθεσμες καταθέσεις σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Ως εκ’ τούτου οι πελάτες κατά την περίοδο αναμονής των κατάλληλων συνθηκών επένδυσης σε άλλα προϊόντα, έχουν μία αξιοπρεπή ανταπόδοση στα χρηματικά τους κεφάλαια.